هدف ما از ایجاد راه حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات نه تنها از بین بردن نیروهای انسانی نیست بلکه دانش خود را بصورت قابل درک در اختیار همگان قرار خواهیم داد ، تا مشکلات کاری را آن طور که خود می پسندند برطرف نمایند.


پیامک صوتیتبلیغات تلفنی


نظرسنجی تلفنی

» نـسـخـه تـــجـــاری - کد صفحه : 5

         نسخه تجاری پورتال کیمیا

گسترش جغرافیایی شرکت ها و سازمان های بزرگ در قالب شعب و شرکت های زیرمجموعه، همزمان با رشد سیستم های اطلاعاتی و تبادل اطلاعات، این انتظار را در مدیران سازمان بوجود آورده است تا بتوانند همزمان با مدیریت اطلاعات شعب و شرکت ها، خدمات خود را نیز بر خلاف گستردگی جغرافیایی به صورتی متمرکز به مشتریان و مراجعین خود ارائه دهند.

نسخه تجاری پورتال کیمیا با عبور دادن تمامی خدمات سازمان از میان بسیاری از سامانه های فناوری اطلاعات و جاری ساختن آن بر بستر ICT و ارائه مجدد آن به همراه طیفی از سرویس های جانبی مانند قابلیت های جستجو، دسترسی و یکپارچه سازی کاربردی، تنظیم شخصی، مدیریت جمعی محتوا، سرویس های الکترونیکی تجاری مثل پرداخت الکترونیک و . . . آن را تبدیل به خدمات الکترونیکی می نماید.