هدف ما از ایجاد راه حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات نه تنها از بین بردن نیروهای انسانی نیست بلکه دانش خود را بصورت قابل درک در اختیار همگان قرار خواهیم داد ، تا مشکلات کاری را آن طور که خود می پسندند برطرف نمایند.


پیامک صوتیتبلیغات تلفنی


نظرسنجی تلفنی

» Hyper-V Windows - کد صفحه : 23

مقایسه نرم افزارهای بستر مجاری سازی Vmware , Citrix , Hyper-v

- Vmware

1 - روي OS خاصي نصب نمي شود كه وابسته به رفتار OS شود.

2 - براي راه اندازي نياز به 70MB هارد و 256MB رم دارد.

- Hyper-v Microsoft


1 - حداقل به 5GB هارد نياز دارد.

2 - وابسته به رفتار OS است.


- Xen Citrix

1 - حداقل به 4GB هارد نياز دارد .

2 - وابسته به رفتار OS است.