هدف ما از ایجاد راه حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات نه تنها از بین بردن نیروهای انسانی نیست بلکه دانش خود را بصورت قابل درک در اختیار همگان قرار خواهیم داد ، تا مشکلات کاری را آن طور که خود می پسندند برطرف نمایند.


پیامک صوتیتبلیغات تلفنی


نظرسنجی تلفنی

سامانه مـدیـریـت پیش انتخاب واحد - کد صفحه : 11

سامانه سیستم پيش انتخاب واحد

در هر نيمسال در يك ماه پاياني ترم «پيش انتخاب واحد» براي دروس پيشنهادي دانشجويان براي ترم آينده از طريق همين سايت برگزار خواهد شد.

«پيش انتخاب واحد» آمار هر يك از دروس را به مدير گروه اعلام خواهد كرد و بر مبناي اين آمار مدير گروه مي تواند براي دروسي كه به حد نصاب
كلاس مي رسند استاد تعيين نمايد. بنابراين شركت حداكثري دانشجويان در انتخاب واحد بسيار مهم است.